Rreth nesh

Shoqata e Kosovës për Neuroshkencë

Rreth Nesh:

Shoqata e Kosovës për Neuroshkencë është miratur nga Asambleja Themeluese, zhvilluar në Prishtinë Hotel Emerald me date 06.10.2022, pasë mbajtjes së mbledhjes konstituive propozohet Kryetari i Shoqatës, pasi zgjedhet Kryetari i Shoqatës me vendim të Kryetarit zgjedhet Kryesia e Shoqatës.
Pasë zgjedhjes së Kryesisë, Kryetari I Shoqatës shpall Shoqatën zyrtarisht te hapur dhe jep të drejtën për Anëtarësimin e Anëtarëve në Shoqatë.
 
Idenë {konceptin} për themelimin e shoqatës e ka dhëne Kryetari i Shoqatës së bashku me Kryesin duke u bazuar në të gjitha dispozitat ligjore. Shoqata do të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe me vendim të Kryetarit ka të drejtë të ushtrojë aktivitetin edhe jashtë Kosovës.
 
Shoqata është e regjistruar në Ministrinë e Administratës publike sipas rregulloreve për regjistrimin e shoqatave.
Shoqata ka memorandumin dhe vulën e vetë. Vula ka formën e rrumbullakët ne brendësin e sajë është shënuar ne dy gjuhë Shqip dhe Anglisht si dhe emblemën e vetë.
 
Shoqata e Kosovës për Neuroshkencë e ka Avokatin e vetë I cili I mbron të drejtat e shoqatës në rast të ndonjë tendence për të shkelur te drejtat e shoqatës,Avokati është I obliguar nga Kryetari ti mbrojë të drejtat e Kryetarit,Kryesisë dhe Anëtarëve të shoqatës. 
 
Shoqata e Kosovës për Neuroshkencë promovon dhe mbronë veprimtarinë e profesionistëve të Kosovës në institucione shëndetësore , publike, private si dhe publiko-private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional me qëllim të ngritjes së performancës shëndetësore dhe ofrimit më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve të tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor. 
 
Shoqata e Kosovës për Neuroshkencë në tekstin që vijon- shoqata apo inicialet e emrit- {SHKN}, në gjuhën shqipe dhe Kosovo Association for Neuroscience në gjuhen Angleze {KAN}, është e organizuar në mënyra: vetanake dhe profesionale nga Kryetari dhe Kryesia, nëpërmjet organizimit realizon qëllimet,detyrat,obligimet dhe të drejtat që dalin nga statute ligjet dhe Kushtetuta.
 

Qëllimi jonë

Kjo shoqatë si organizim i pavarur dhe profesional për Neuroshkencë është formuar me qëllim që ti mbroj të drejtat e anëtarëve të vet,të avansojë njohuritë profesionale dhe vlerat etike të tyre,me qëllim të përmirësimit të shërbimeve mjekësore dhe te sistemit shëndetësor në interes të pacientit. 

Shoqata nëpërmjet organeve të veta e ka për detyrë të përcjell në mënyre aktive tërë procesin shëndetësorë ne vend, organizimin shëndetësor në Institucionet shtetërore, organizatat shëndetësore, institucionet pivate dhe publike dhe të përcjell sjelljen e ligjeve nga sfera e shëndetësisë ne funksion të ruajtjes dhe mirëqenies së shëndetit të pacientit. 

Anëtarë I shoqatës së Kosovës për Neuroshkencë mundë të jetë çdo profesionist që mirret me Neuroshkencë dhe ka interes të miret me Neuroshkencë. 

Shoqata e ka për detyrë të organizojë në mënyrë te vazhdueshme avancim profesional dhe shkencor me ligjërata të ndryshme, takime profesionale, akademi solemne, simpoziume, konferenca dhe kongrese në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, krejt kjo në funksion të ngritjes profesionale dhe shkencore. Shoqata ka filluar te krijojë lidhjet e para dhe të antarësohet në Shoqatat të njohura për Neuroshkenca siq janë: Brain Research in Neuroscience, Centre for Research in Neuroscience, Fedaration of European Neuroscience Societes, American Neurological Association, Canadian Association for Neuroscience, British Neuroscience Association, The Japan Neuroscience Society. Ne vazhdim pritet te krijoj lidhje edhe me shoqata dhe organizata tjera. 

Çfarë është NEUROSHKENCA?

Ështe degë multidisiplinare që studion Sistemin Nervor nga struktura deri në funksion të tijë, nga zhvillimi I trurit deri në degjenerim të qelizave nervore, nga shëndeti deri në sëmundje të Sistemit Nervor.

Neuroshkenca është shkencë multidisiplinare që kombinon shumë disiplina nga fusha të ndryshme të shkencave nga: Neurologjia e fëmijëve, Neurologjia e të rriturve, Psikologjia, Neuropsikologjia, Neuroimazheria e Sistemit nervor, Neurokirurgjia dhe fusha tjera që kanë interes Neuroshkencën.

Neuroshkenctarët eksplorojne të gjitha elementet e Sistemit Nervor për të kuptuar se si është i strukturuar, si funkcionon dhe si mund të ndryshohet.

Truri i njeriut ka diku 86 miliard neurone, roli i Neuroshkenctarëve është ti hulumtojnë se si këto neurone lidhen me njëra tjetrën, dhe me pjesë tjera te Sistemit Nervor, dhe pjesën tjetër të trupit.

Roli i Neuroshkencës është që: Njerëzit të jenë të shëndetshëm, si mund ti mbështesim njerëzit të qëndrojn të shëndetshëm?, Çfarë mund të mësojm për trurin e shëndetshëm që do të përmirsojë trajtimin për pacientët.

Shtrirja e Neuroshkencës në botë është zgjeruar shumë me kalimin e kohës duke ju falenderuar Neuroshkenctarëve me teknika të reja që përdorin prej studimit të: molekulës, qelizat e neuroneve, Imazheria e trurit, Diagnostikimi I sëmundjeve të sistemit nervor, Mjekimi I sëmundjeve të Sistemit Nervor deri tek mënyra e ndërhyrjeve kirurgjikale në Sistemin Nervor.

 

Sincerely

Prof .Ass.Dr. Armend Vuçitërna– Neuropediatër- Kryetar-President .

Prof.Ass.Dr. Armend Vuçitërna

Neuropediatër -Kryetari

Kjo shoqatë si organizim i pavarur dhe profesional për Neuroshkencë është formuar me qëllim që ti mbroj të drejtat e anëtarëve të vet, të avansojë njohuritë profesionale dhe vlerat etike të tyre, me qëllim  të  përmirësimit të shërbimeve mjekësore dhe te sistemit shëndetësor në interes të pacientit.
drarm

SHOQATA E KOSOVËS PËR NEUROSHKENCË

Kjo është kryesia e SHKN – SHOQATA E KOSOVËS PËR NEUROSHKENCË  

Prof.Ass.Dr. Armend Vuçitërna

Neuropediatër Kryetar

Dr. Enver Isaku PhD Cand

Neurolog Nënkryetar  

Prof. Shqipe Bajrami-Lubovci

Neuropsikologe –Nënkryetare

Dr. Jeton Maxharaj  PhD Cand

Neuroradiolog –Sekretar Gjeneral

Prof.Ass.Dr Agon Mekaj

Neurokirurg –Anëtar I Kryesisë

Të fundit nga shoqata

Këtu mund të gjeni disa nga artikujt e fundit të publikuara nga shoqata.

Na kontaktoni tani!

Lokacioni

Rruga Muharrem Fejza, Banesat e Royalit
Nr 8 Kati Përdhes, Prishtinë Kosovë

Kontakti

info@neuroshkenca.com
contact@neuroshkenca.com

Numri

(+)383 48 43 33 23