Around Us

The Kosovo Association for Neuroscience

Around Us:

Kosovo Association for Neuroscience has been approved by the Founding Assembly, held in Pristina at the Emerald Hotel on 06.10.2022. After holding the constitutive meeting, the President of the Association is proposed and is elected. After the election of the president he will make a decision of the Chairmanship members of the Association.
After the election of the Chairmanship, the President of the Association declares the Association officially open and gives the right for the Membership of the Members in the association.
 
Idenë {konceptin} për themelimin e shoqatës e ka dhëne Kryetari i Shoqatës së bashku me Kryesin duke u bazuar në të gjitha dispozitat ligjore. Shoqata do të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe me vendim të Kryetarit ka të drejtë të ushtrojë aktivitetin edhe jashtë Kosovës.
 
The association, is registered in the Ministry of Public Administration according to the regulations for registration of associations.
The association has its own memorandum and seal. The seal is round in its interior and is marked in two languages, Albanian and English, as well as its own emblem.
 
Kosovo Association for Neuroscience has its own lawyer, who protects the rights of the association in case of any tendency to violate the rights of the association, the lawyer is obliged by the President to protect the rights of the President, Chairmanship and Members of the association. 
 
Kosovo Association for Neuroscience promotes and protects the activity of Kosovo professionals in health institutions, public, private as well as public-private, provides continuous professional education with the aim of increasing health performance and providing better quality health services and other services that are related to health care. 
 
Kosovo Association for Neuroscience in the text that follows - the association or the initials of the name - {SHKN}, in the Albanian language and Kosovo Association for Neuroscience in the English language {KAN}, is organized in the following ways: independently and professionally by the President and the Chair, through the organization realizes the goals, duties, obligations and rights that arise from the statutes, laws and the Constitution.
 

Our goal

This association, as an independent and professional organization for Neuroscience, was formed in order to protect the rights of its members, advance their professional knowledge and ethical values, with the aim of improving medical services and the health system in the interest of the patient. 

The association, through its bodies, has the duty to actively monitor the entire health process in the country, the health organization in state institutions, health organizations, private and public institutions, and to monitor the implementation of laws from the health sphere in order to preserve and well-being of patient's health. 

Members I shoqatës së Kosovës për Neuroshkencë mundë të jetë çdo profesionist që mirret me Neuroshkencë dhe ka interes të miret me Neuroshkencë. 

The association, has the task of continuously organizing professional and scientific advancement with various lectures, professional meetings, solemn academies, symposia, conferences and congresses at the national and international level, all this in the function of professional and scientific advancement. The association has started to create the first links and to join the well known Associations for Neuroscience such as: Brain Research in Neuroscience, Center for Research in Neuroscience, Federation of European Neuroscience Societies, American Neurological Association, Canadian Association for Neuroscience, British Neuroscience Association, The Japan Neuroscience Society. In the future, we are expected to create connections with other associations and organizations. 

What is NEUROSCIENCE?

It is a multidisciplinary branch that studies the Nervous System from its structure to its function, from brain development to nerve cell degeneration, from health to diseases of the Nervous System.

Neuroscience is a multidisciplinary science that combines many disciplines from different fields of science from: Neurology of children, Neurology of adults, Psychology, Neuropsychology, Neuroimaging of the Nervous System, Neurosurgery and other fields that interest Neuroscience.

Neuroscientists explore all the elements of the Nervous System: to understand how it is structured, how it functions and how it can be changed.

The human brain has about 86 billion neurons, the role of neuroscientists is to research how these neurons are connected to each other, and to other parts of the Nervous System, and the rest of the body.

The role of Neuroscience is to: Keep people healthy, how can we support people to stay healthy? What can we learn about the healthy brain that will improve treatment for patients?

The scope of Neuroscience in the world has expanded a lot over time thanks to Neuroscientists with new techniques they use from the study of: molecules, neuron cells, Brain imaging, Diagnosis of nervous system diseases, Treatment of Nervous System diseases to the way of surgical interventions in the Nervous System.

 

Sincerely

Prof .Ass.Dr. Armend Vučitërna– Neuro-pediatrician - Chairman-President

Prof.Ass.Dr. Armend Vuçitërna

Neuropediatrician -Kryetari

Kjo shoqatë si organizim i pavarur dhe profesional për Neuroshkencë është formuar me qëllim që ti mbroj të drejtat e anëtarëve të vet, të avansojë njohuritë profesionale dhe vlerat etike të tyre, me qëllim  të  përmirësimit të shërbimeve mjekësore dhe te sistemit shëndetësor në interes të pacientit.
drarm

SHOQATA E KOSOVËS PËR NEUROSHKENCË

This is the leadership of SHKN – SHOQATA E KOSOVËS PËR NEUROSHKENCË  

Prof.Ass.Dr. Armend Vučitërna

Neuropediatrician President

Dr. Enver Isaku PhD Cand

Neurologyst Vice President  

Prof. Shqipe Bajrami-Lubovci

Neuropsychologist –Vice President

Dr. Jeton Maxharaj  PhD Cand

Neuroradiologist –General Secretary

Prof.Ass.Dr Agon Mekaj

Neurosurgeon – Member in Presidency

Të fundit nga shoqata

Këtu mund të gjeni disa nga artikujt e fundit të publikuara nga shoqata.

Contact us now!

Location

Rruga Muharrem Fejza, Banesat e Royalit
Nr 8 Kati Përdhes, Prishtinë Kosovë

Kontakti

info@neuroshkenca.com
contact@neuroshkenca.com

Phone Number

(+)383 48 43 33 23